Na úvodní stránku


Odmítáme darování majetku občanů Církvi římskokat.

Tisková egentura mladých eKamarád

2012-11-09

Politika

Přečteno: 2415

Komentářů: 0


Hnutí za přímou demokracii vydalo tiskové prohlášení v souvislosti s úterním projednáváním církevních restitucí v Parlamentu, ve kterém odmítá darování majetku Církvi římskokatolické.


Mluvčí HzPD Milan Valach uvádí: "HzPD zastává názor, že všechny neziskové organizace, které sdružují občany za účelem uspokojování jejich potřeb nebo prosazení jejich zájmů, by se měly financovat samy z peněz svých členů a příznivců a své finanční toky by měly povinně zveřejňovat na transparentních účtech, aby nemohly být zneužity k praní špinavých peněz nebo k prosazování skrytých zájmů mafií, lobbistů, oligarchů, tzv. finančních skupin apod. Možné je i financování z daňových asignací, až bude tato forma u nás zavedena.

To se týká jak církví, tak i občanských sdružení, politických stran a dalších subjektů.

HzPD má za to, že majetek církevních organizací, který byl v minulosti nabyt a udržen totalitními praktikami a zejména majetek církevních organizací, které se v nedávné minulosti provinily aktivní podporou fašistických a nacistických režimů v Evropě, by měl být bez náhrady vrácen občanům na stejném principu, jako byl na základě ústavního zákona č. 496/1990 Sb., ze ! dne 16. listopadu 1990 navrácen majetek Komunistické strany Československa. (zákon viz zde: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/policie/udv/zakony/maj_ksc.html)

V ČR se to týká zejména Církve římskokatolické, IČ: 73632848, se sídlem Thákurova 676/3, 16000 Praha 6 - Dejvice, která je podle kanonického práva defakto podřízenou složkou Svatého stolce (Vatikánu). O autoritářské podstatě této církve a násilných praktikách, jimiž po staletí uplatňovala svou moc a vytvářela své extrémní bohatství, psal již T. G. Masaryk. Avšak i v moderních dějinách měla blízko a často také přímo podporovala diktátorské a fašistické režimy. Církvi římskokatolické budou proto vydány pouze církevní budovy (kostely, kláštery) a pozemky na nichž se nacházejí podle níže uvedeného výčtového zákona, a to jen ty, které přímou slouží k vykonávání církevních obřadů a ubytování členů řeholních řádů. Ostatní majetek bude bez náhrady zabaven.

Za principy důstojného majetkového vyrovnání s círk! vemi HzPD považuje:

1) Důslednou odluku církví od stát! u a jejich financování z prostředků věřících a sympatizantů.
2) Stát bude hradit náklady na údržbu a provoz církevních staveb, uznaných státem jako kulturní památka, v rozsahu nezbytném pro jejich zachování a zpřístupnění veřejnosti. Nebude však hradit provozní náklady, které vznikají v důsledku jejich využití tou či onou církví nebo náboženskou společností za účelem jejích vlastních církevních aktivit.
3) Majetek církví, dosud v držení státu (nebude-li zabaven na principu výše zmíněného zákona č. 496/1990), bude církvím vydán na základě zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, který bude vytvořen na principu tzv. "výčtového zákona" č. 338/1991 Sb.

Věříme, že Český národ najde v sobě dost nezávislých odborníků, právníků a historiků, kteří budou schopni v krátké době navrhnout takový zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi, který podpoří většina občanů."

Za HzPD
Ladislav Štítkovec


Sdílet na Facebooku

Diskuse k článku

Přidej svůj názorZpět


Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.

Dnes je sobota
13.04.2024